Khalifah Umar bin Abdul Azis yang Wafat Diracun

22 September 717 adalah hari di mana Umar bin Abdul Azis, Khalifah kedelapan Dinasti Umayyah, menerima bai’at. Dia dikenal sepanjang masa dengan nama yang harum. Dialah contoh khalifah terbaik dari Dinasti Umayyah. Namun, sayang, kekuasaannya tidak berlangsung lama, sependek usianya. Dia wafat diracun oleh keluarganya sendiri.   Di masa pemerintahan Umar bin Abdul Azis ada … Lanjutkan membaca Khalifah Umar bin Abdul Azis yang Wafat Diracun